Het begin

 1982   Voorjaar 

1982 -->

       In het voorjaar van 1982 (maart) nam onze stichter en eerste voorzitter, wijlen dhr Luc Vispoel, contact op met enkele enthousiaste Oostakkerse personen, vooral actief in het sociale leven op de gemeente, met de vraag om samen een toneelgroep op te richten. 

 

       Hij had het goed uitgekiend, want onmiddellijk waren alle vacante posten ingevuld. Van voorzitter tot decorbouwers, van licht- & geluidsmensen tot spelers, alles was er en we konden starten. Daar we het eerste seizoen nog niet over de nodige financiele middelen beschikten, werd een beroep gedaan op de milde steun van de plaatselijke afdeling van het Davidsfonds.

 

       Een eerste weekend met voorstellingen werd gepland in November 1982. Het repeteren en "zetten" van het stuk kon beginnen. Voor de meesten van het gezelschap was dit de eerste ervaring op de planken.

 

Het eerste bestuur

 

Voorzitter:               

Penningmeester:   

Bestuurslid:             

Bestuurslid:            

Een leuk weetje.

 

Het gezelschap had bij de start van zijn bestaan nog geen naam. De eerste voorstellingen kwamen eraan. Het programmablaadje, een dubbelgevouwen A4-formaat, vermelde toen:            

       

                         Davidsfonds Oostakker

                                     presenteert

                   een jonge Oostakkerse Toneelgroep

                           in hun eersteling.

 

Meteen was de basis gelegd voor de huidige naam van de groep. Begin 1983 werd de naam officieel en werd een logo ontwikkeld. 

 

 

Luc Vispoel

Jacqueline Van der Sypt

Marcel Tollenaere             -->      verantwoordelijk voor decor.

Willy Coupillie                    -->      verantwoordelijk voor licht en geluid.

Jong Oostakkers Toneel  vzw

Jong Oostakkers Toneel  vzw

Laatste aanpassing van deze pagina op:
   Webmaster: Coupillie Willy
Deze website werkt optimaal met Internet Explorer 11 en EDGE. Andere browsers kunnen een vertekend beeld geven.