"Harvey."

1985      4de Seizoen

November 1985:     "Harvey"       Auteur: Mary Chase                  Waar:  K. Kring Oostakker.                             Regie: Luc Vispoel.

Jacqueline Van der Sypt

 

Willy Coupillie

 

Marcel Tollenaere  -  Henri Coupillie - Jacky Vandevyvere - Johan Bracke

 

Agnes Van Der Haegen  -  Jo Coppens  -  Marianne Van Laere

 

Kathleen De Langhe

 

Chris Fiers

  1986-->
  <-- 1984

Voorzeggers:  

       

Licht & geluid:   

    

Decorontwerp: 

     

Grime:   

                   

Toneelmeester:

    

PR:                            

Harvey is een wit konijn van 1.86 meter lengte. Bovendien is hij een puka. Volgens de encyclopedie is dat een geest uit de Keltische mytholigie die zich in groot diergestalte

vertoont aan wie hij daarvoor uitkiest. Andere mensen kunnen hem niet zien. Op een avond waar nogal wat alcohol aan te pas is gekomen heeft hij zich kenbaar gemaakt

aan Elwood Dowd en sindsdien zijn ze vrienden en Harvey woont bij Elwood in huis. Dit is zeer tegen de zin van Elwood's zuster Veta die ook bij hem inwoont. De grootste

zorg voor Veta is een geschikte echtgenoot voor haar dochter Myrtle te vinden. Maar hoe kun je nu kandidaten bij je aan huis vragen als ze daar de oom van het meisje

ontmoeten die hen dadelijk voorstelt aan een onzichtbaar konijn! Ten einde raad besluit Veta haar broer in een zenuwinrichting te laten opnemen. Maar dat loopt wel

eventjes anders af dan ze had gedacht..! 

 

 Lut Vispoel - Augusta De Meester - Patrick Van Malcot - Martine Schamp - Nicole Merlier - Leon Hoens - Wim De Smet - Philippe Schamp - Maria Gossye - Erik Verleyen -

Ronny Vermaercken  

Korte inhoud:

 

 

 

 

 

 

Vertolkt door:  

Klik op de gewenste foto en daarna op de witte pijl in de linker bovenhoek om terug te keren. 

Jong Oostakkers Toneel  vzw

Jong Oostakkers Toneel  vzw

Laatste aanpassing van deze pagina op:
   Webmaster: Coupillie Willy
Deze website werkt optimaal met Internet Explorer 11 en EDGE. Andere browsers kunnen een vertekend beeld geven.